SOALAN

A-Jawab semua soalan berikut:-
1- Sebutkan pengertian puasa.
      puasa ialah menahan diri daripada............................. dan .....................................  bermula dari  ...............
       ..........................hingga   ................................

2- Sebutkan dalil kewajipan berpuasa ?


3- Sebutkan syarat-syarat sah puasa ?


4-Bilakah diwajibkan ke atas umat Islam berpuasa ?


5- Sebutkan syarat-syarat wajib puasa ?


B- Nyatakan masalah bagi hukum berikut. ( sah atau batal )


1-Ahmad makan sebelum azan maghrib   (                     )


2-Ali memasukkan sesuatu ke dalam rongga hidungnya. (                       )


3-Emak merasa masakannya. (                         )


4-Doktor telah menyuntik Fatimah ketika beliau sedang berpuasa. (                     )


5-zainab muntah kerana demam. (                                    )