UNIT 2 : SYARAT WAJIB & RUKUN PUASA

SYARAT WAJIB PUASA
           
            1.Islam , Tidak Wajib kepada orang Kafir.
            2.Baligh , Tidak Wajib kepada kanak kanak.
            3.Berakal , Tidak Wajib kepada org yang gila.
            4.Mampu , Tidak Wajib kepada orang yang sakit.RUKUN PUASA
            

            1. Niat , Bermula daripada terbenam matahari hingga terbenam fajar.
            2. Menahan Diri , menahan diri daripada makan & minum serta perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari.        LAFAZ NIAT PUASA


No comments:

Post a Comment