SOALAN

A-Jawab semua soalan berikut:-
1- Sebutkan pengertian puasa.
      puasa ialah menahan diri daripada............................. dan .....................................  bermula dari  ...............
       ..........................hingga   ................................

2- Sebutkan dalil kewajipan berpuasa ?

3- Sebutkan syarat-syarat sah puasa ?

4-Bilakah diwajibkan ke atas umat Islam berpuasa ?

5- Sebutkan syarat-syarat wajib puasa ?

B- Nyatakan masalah bagi hukum berikut. ( sah atau batal )

1-Ahmad makan sebelum azan maghrib   (                     )

2-Ali memasukkan sesuatu ke dalam rongga hidungnya. (                       )

3-Emak merasa masakannya. (                         )

4-Doktor telah menyuntik Fatimah ketika beliau sedang berpuasa. (                     )

5-zainab muntah kerana demam. (                                    )

No comments:

Post a Comment