RPH


Rancangan Pengajaran Harian
Mata pelajaran              : Pendidikan Islam ( Ibadat )
Tahun                            : 6 Karisma.
Tarikh                             : 30-10-2011
Masa                              : 12.10 – 1. 10 Tengahari
Bilangan murid               : 35  orang
Tajuk                              : Konsep puasa
Objektif                           : Pada akhir pembelajaran murid-murid dapat :-
                                         Aras 1 : Menyatakan pengertian puasa.
                                         Aras 2 : Menyebut lafaz dan niat puasa
                                         Aras 3 : Menyatakan dalil kewajipan berpuasa.
                                              
Pengetahuan sedia ada : Murid-murid pernah melakukan ibadat puasa.
Konsep                          : Menyatakan dan mengingat
Nilai                               : Berpuasa untuk merasai kesusahan orang yang tidak mempunyai
                                        Makanan .
Bahan Bantu Mengajar : Kad kalimah , gambar, papan gulung.
Kemahiran berfikir        : Menyenaraikan.
                                       Membanding beza.
Langkah/
Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti pengajaran danpembelajaran

Catatan/
Alat
Aktiviti Guru
Aktiviti murid

Pendahuluan
( 1 minit )

Bacaan doa

Guru memberi salam dan meminta murid membaca doa.

Semua murid bangun membaca doa.


Set induksi
 ( 4 minit )

-Gambar mangsa kebuluran di Somalia melalui tayangan slide.

-Guru menyoal murid:-
Gambar siapakah yang ditayangkan.

-Guru menyoal lagi :-
Kenapa mereka berlapar
-Berdasarkan jawapan murid guru mengaitkan dengan tajuk pelajaran iaitu kita diwajibkan berpuasa bagi merasai kelaparan sepertimana orang-orang susah dan tidak mempunyai makanan.

-Beberapa orang murid menjawab soalan guru.
-Gambar mansa kebuluran.

-Beberapa orang murid menjawab.
-Negara mereka tidak mempunyai makanan dan dilanda kemarau yang panjang.

-Gambar melalui slide.

Langkah 1
 ( 10 minit )
Pengertian puasa:-

Puasa ialah menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari.

-Guru mempamerkan  pengertian puasa melalui slide
-Guru membaca pengertian puasa sambil diikuti oleh murid.
-penerangan guru.

-Bacaan secara individu.

-Bacaan secara berkumpulan

-Bacaan secara kelas.

-slide pengertian puasaLangkah 2

  ( 15 minit )
-Lafaz dan Niat puasa :-

-Sahaja aku berpuasa esok hari di bulan Ramadhan pada tahun ini kerana Allah Taala.-Aktiviti menyusun perkataan-Guru mempamerkan slide lafaz dan niat puasa

-Guru membaca lafaz dan niat puasa  sambil diikuti oleh murid.

-Guru membahagikan murid kepada empat kumpulan.

-Guru Meletakkan kad perkataan di atas meja secara berselerak.

-Guru meminta murid memilih perkataan menjadi perkataan lafaz puasa dan niat puasa.

-Bacaan secara individu.

-Bacaan secara kumpulan

-Bacaan secara kelas.

-Latih-tubi membaca dan menghafaz.-Mutid-murid bergerak di dalam kumpulan masing-masing.

-Murid-murid menyusun dan menampal perkataan menjadi ayat lafaz dan niat puasa.

-Kumpulan yang dapat menyiapkan ayat mereka dengan cepat dikira pemenang.
-Slide lafaz dan niat puasa.


-Kad perkataan


 Langkah 3
( 15 minit )

  -Dalil kewajipan berpuasa


-Guru menayangkan slide dalil kewajipan berpuasa.

-Guru membaca sambil diikuti oleh murid

-Guru meminta murid menghafaz lafaz dan niat puasa secara individu.-Murid mengikut bacaan guru.

-Bacaan secara kelas.

-Bacaan secara kumpulan.

-Bacaan secara individu

-Latih-tubi membaca dan menghafaz secara individu


Penutup

( 5 minit )


Kesimpulan keseluruhan isi pelajaran.-pengikuhan.

-Guru meminta murid-murid menyebut semula :-

1-Pengertian puasa.

2-Lafaz dan Niat puasa.

3-Dalil kewajipan berpuasa.

-Murid –murid menyebut secara kelas.

Murid-murid menyebut secara berkumpulan.

-Murid menyebut secara individu.


No comments:

Post a Comment